Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

Grad Slatina prijavio nastavak projekta „Slatino, zaželi!“
26.05.2022.
Slatina kom d.o.o. prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme
28.05.2022.

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

Grad Slatina je u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini, prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ ukupne vrijednosti 330.133,75 kuna.

Ovim projektom pristupit će se izgradnji i opremanju dječjeg vježbališta za bicikliste i pješake te nabavi i ugradnji fiksnih sprava za igranje u dvorištu Dječjeg vrtića Zeko, a s ciljem podizanja razine kvalitete pedagoškog standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Navedenim aktivnostima zadovoljit će se potrebe korisnika vrtića, kao i njihovih odgajatelja i roditelja te omogućiti još kvalitetniji boravak djece u spomenutoj predškolskoj ustanovi.

Predloženi projekt je nastavak „Projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića 2021.“ koji je u provedbi, dijelom financiranog i iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a u okviru kojega se dograđuju dva dnevna boravka za vrtićke skupine s vanjskom terasom i izlazom u vrtićko dvorište, dok se u potkrovlju uređuju dva uredska prostora i jedna višenamjenska dvorana.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content