Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

Grad Slatina prijavio nastavak projekta „Slatino, zaželi!“
26.05.2022.
Slatina kom d.o.o. prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme
28.05.2022.
Grad Slatina prijavio nastavak projekta „Slatino, zaželi!“
26.05.2022.
Slatina kom d.o.o. prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme
28.05.2022.

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

Grad Slatina je u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini, prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ ukupne vrijednosti 330.133,75 kuna.

Ovim projektom pristupit će se izgradnji i opremanju dječjeg vježbališta za bicikliste i pješake te nabavi i ugradnji fiksnih sprava za igranje u dvorištu Dječjeg vrtića Zeko, a s ciljem podizanja razine kvalitete pedagoškog standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Navedenim aktivnostima zadovoljit će se potrebe korisnika vrtića, kao i njihovih odgajatelja i roditelja te omogućiti još kvalitetniji boravak djece u spomenutoj predškolskoj ustanovi.

Predloženi projekt je nastavak „Projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića 2021.“ koji je u provedbi, dijelom financiranog i iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a u okviru kojega se dograđuju dva dnevna boravka za vrtićke skupine s vanjskom terasom i izlazom u vrtićko dvorište, dok se u potkrovlju uređuju dva uredska prostora i jedna višenamjenska dvorana.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content