Grad Slatina – Slatina kom – GRAS: Program edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone „Turbina 2”, ev.br. 31/20.
24.07.2020.
4. kolovoza u Slatini svečanost povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja
03.08.2020.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone „Turbina 2”, ev.br. 31/20.
24.07.2020.
4. kolovoza u Slatini svečanost povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja
03.08.2020.

Grad Slatina – Slatina kom – GRAS: Program edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom

U suradnji s tvrtkom Slatina kom i Gradskom razvojnom agencijom Slatine, Grad Slatina započeo je program edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom.
U sklopu ove kampanje na lokalnim portalima objavljuju se članci s informacijama, savjetima i raznim zanimljivostima, a za jesen su planirane aktivnosti koje bi u spomenuti program uključile i učenike osnovnih i srednjih škola, kao i vrtićarce kako bi se svijest gospodarenja otpadom potaknula od najranije dobi.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Svi povremeno u svojim kućanstvima naprave akciju „velikog spremanja“ ili „generalke“. Osim čišćenja, ta akcija podrazumijeva i preslagivanje ormara, ostave , podruma, tavana i garaža , građani se nerijetko iznenade koliko nepotrebnih stvari čuvaju uz opravdanje „neka se nađe“ ili „zlu ne trebalo“. I kad napokon odluče napraviti reda, prvo je pitanje – kuda s tim?

Ukoliko vaša kreativnost ne urodi plodom, odnosno ukoliko ne uspijete nagomilane stvari prenamijeniti, prodati ili pokloniti potrebitima tada je svima na slatinskom području rješenje Reciklažno dvorište Radosavci.

Korisnicima s područja Grada Slatine i prigradskih naselja kojima tvrtka Slatina kom d.o.o. odvozi komunalni otpad, u Reciklažnom dvorištu Radosavci omogućeno je preuzimanje otpada bez naknade, uz poštivanje radnog vremena odlagališta, koje je od 8 do 16 sati.

Vrste otpada koji se mogu preuzeti na RECIKLAŽNOM DVORIŠTU su:

 • otpadni papir
 • zeleni otpad
 • staklo
 • metalna ambalaža
 • željezo i obojene kovine
 • plastika
 • tekstil
 • električni/elektronički otpad
 • građevinski otpad
 • glomazni otpad
 • gume
 • fluorescentne cijevi
 • akumulatori
 • baterije
 • lijekovi
 • zauljena ambalaža, filteri
 • kiseline, lužine
 • jestiva ulja, mineralna ulja, sintetska ulja, boje i deterdženti.

Građani su dobro prihvatili mogućnost razvrstavanja manjih količina reciklabilnog otpada u za to namijenjene vrećice:

 • Papir – plava vrećica
 • Plastika – žuta vrećica
 • Staklo – zelena vrećica
 • Metal – siva vrećica (manja)
 • Tekstil – siva vrećica (veća)
 • Biootpad – smeđa vrećica (ili kompostiranje!)

Napunjene vrećice građani ostavljaju na svom kućnom pragu prema predviđenom rasporedu za odvoz odvojenog otpada, a vrećice za odlaganje razvrstanog otpada mogu se preuzeti u Slatina komu bez naknade.

Za sav ostali otpad predviđene su zelene kante za komunalni otpad, koje se također iznose pred ulaz po predviđenom rasporedu.

Ukoliko se disciplinirano razvrstava i odlaže otpad u vrećice, tada komunalnog otpada zapravo ne ostaje puno, te se kante mogu iznesti tek kad se napune, a ne u svakom terminu odvoza komunalnog otpada.
Budući da su kante čipirane, to će se odraziti i na računima za odvoz otpada što će se posredno osjetiti na kućnom proračunu.

Isto tako, ukoliko građani zbog sezonskog čišćenja, pospremanja, preseljenja ili bilo kojeg drugog razloga imaju otpada više nego što stane u kantu, dodatna količina komunalnog otpada preuzet će se jedino ako je odložena u vrećama s logotipom tvrtke Slatina kom d.o.o., a vreće se mogu kupiti u Slatina kom-u.

Glomazni i građevinski otpad može se osim po prethodno dostavljenom godišnjem rasporedu po ulicama, zbrinuti i u Reciklažnom dvorištu Radosavci, no poželjno je da prije odvoza građani svoj otpad grupiraju po vrstama: metal, staklo, plastika, cigla, drvo, papir i sl.

NAŠ JE IZBOR HOĆE LI NEŠTO BITI SMEĆE ILI OTPAD!

Razvrstavanjem svih vrsta otpada u kućanstvima znatno smanjujemo udio miješanog komunalnog otpada, čak i do 80%.

RECIKLIRANJE je postupak kojim odvojeno prikupljamo različite vrste otpada, a čijom se preradom dobivaju materijali za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene

VRIJEME RAZGRADNJE

 • ogrizak jabuke 3 – 6 mjeseci
 • papirnati rupčići 3 mjeseca
 • novinski papir 3 -12 mjeseci
 • filter cigareta 1 – 2 godine
 • limenke 10 – 100 godina
 • plastične boce 100 – 1000 godina
 • plastične vrećice 450 – 1000 godina
 • sintetička odjeća 1000 godina

ZANIMLJIVOSTI

 • PAPIR
 • u HR se godišnje reciklira oko 200.000 tona papira
 • za proizvodnju jedne tone papira potrebno posjeći 15 stabala
 • građani na području grada Slatine prikupe mjesečno oko 10 tona papira u svoje plave vreće i time mjesečno spase čak 150 stabala!
 • recikliranjem jedne tone papira štedimo gotovo 30 000 litara vode i 3000 – 4000 KWh struje (dovoljno za jednogodišnju opskrbu trosobnog stana)
 • PLASTIKA
 • od 18 recikliranih plastičnih boca može se napraviti jedna majica nogometnog dresa
 • METAL
 • od 500 recikliranih limenki može se izraditi 1 bicikl
  (mf/Izvor: Grad Slatina, Slatina kom, GRAS)

 

Skip to content