Grad Slatina prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“ vrijedan 10.944.000 kuna

Grad Slatina poziva slatinske poduzetnike na zajedničko predstavljanje na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2022.
27.06.2022.
Prijavljeno osam višestambenih zgrada u Virovitici, Slatini i Suhopolju za dodjelu bespovratnih sredstava kroz „Energetske obnove višestambenih zgrada“, vrijednost veća od 21 milijun kuna
29.06.2022.
Grad Slatina poziva slatinske poduzetnike na zajedničko predstavljanje na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2022.
27.06.2022.
Prijavljeno osam višestambenih zgrada u Virovitici, Slatini i Suhopolju za dodjelu bespovratnih sredstava kroz „Energetske obnove višestambenih zgrada“, vrijednost veća od 21 milijun kuna
29.06.2022.

Grad Slatina prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“ vrijedan 10.944.000 kuna

Grad Slatina je u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“. Projekt je prijavljen na prvi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Budući da je Grad Slatina osnivač Dječjeg vrtića Zeko u Slatini i kontinuirano ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje ovim projektom planira riješiti problem nedovoljnih kapaciteta, i infrastrukturnih i materijalnih, za smještaj djece u predškolske ustanove. Time će se zadovoljiti potreba za povećanjem upisnih kapaciteta djece jasličke i vrtićke dobi na području Grada Slatine, a uvjeti na postojećoj lokaciji Dječjeg vrtića Zeko u Slatini ne dozvoljavaju dodatno proširenje.

Stoga je Grad Slatina pronašao lokaciju za izgradnju i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini na izdvojenoj lokaciji (k.č. 7261/5 k.o. Podravska Slatina) u Stublovačkoj ulici u Slatini na kojoj je omogućena izgradnja ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje prema urbanističkom planu.

Vrijednost projekta iznosi 10.944.000 kuna, a intenzitet potpore je 100%.

Cilj ovog projekta je izgraditi i opremiti područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini s kuhinjom, kapaciteta 8 dnevnih boravaka te tako povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno povećati broj dnevnih boravaka i broj upisnih mjesta na području Grada Slatine za 160-ero djece.

Ciljna skupina projekta su djeca u dobi od 3 godine do upisa u školu (vrtićka dob) na području Grada Slatine i njihovi roditelji.

– Europska unija je postavila ciljeve prema kojima bi stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO) trebala biti 33 % kod djece jasličke i 90 % kod djece vrtićke dobi. Grad Slatina, kao i RH, znatno su ispod tih postavljenih barcelonskih ciljeva te će provedba predloženog projekta osigurati veću stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, – istaknula je pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Anita Rastija.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content