Grad Slatina prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“ vrijedan 10.944.000 kuna

Grad Slatina poziva slatinske poduzetnike na zajedničko predstavljanje na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2022.
27.06.2022.
Prijavljeno osam višestambenih zgrada u Virovitici, Slatini i Suhopolju za dodjelu bespovratnih sredstava kroz „Energetske obnove višestambenih zgrada“, vrijednost veća od 21 milijun kuna
29.06.2022.

Grad Slatina prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“ vrijedan 10.944.000 kuna

Grad Slatina je u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio projekt „Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini“. Projekt je prijavljen na prvi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Budući da je Grad Slatina osnivač Dječjeg vrtića Zeko u Slatini i kontinuirano ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje ovim projektom planira riješiti problem nedovoljnih kapaciteta, i infrastrukturnih i materijalnih, za smještaj djece u predškolske ustanove. Time će se zadovoljiti potreba za povećanjem upisnih kapaciteta djece jasličke i vrtićke dobi na području Grada Slatine, a uvjeti na postojećoj lokaciji Dječjeg vrtića Zeko u Slatini ne dozvoljavaju dodatno proširenje.

Stoga je Grad Slatina pronašao lokaciju za izgradnju i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini na izdvojenoj lokaciji (k.č. 7261/5 k.o. Podravska Slatina) u Stublovačkoj ulici u Slatini na kojoj je omogućena izgradnja ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje prema urbanističkom planu.

Vrijednost projekta iznosi 10.944.000 kuna, a intenzitet potpore je 100%.

Cilj ovog projekta je izgraditi i opremiti područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini s kuhinjom, kapaciteta 8 dnevnih boravaka te tako povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno povećati broj dnevnih boravaka i broj upisnih mjesta na području Grada Slatine za 160-ero djece.

Ciljna skupina projekta su djeca u dobi od 3 godine do upisa u školu (vrtićka dob) na području Grada Slatine i njihovi roditelji.

– Europska unija je postavila ciljeve prema kojima bi stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO) trebala biti 33 % kod djece jasličke i 90 % kod djece vrtićke dobi. Grad Slatina, kao i RH, znatno su ispod tih postavljenih barcelonskih ciljeva te će provedba predloženog projekta osigurati veću stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, – istaknula je pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Anita Rastija.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content