Grad Slatina: Poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta Slatino, zaželi II!

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 62 u k.o Radosavci
07.09.2022.
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35 i 36/2 u k.o Radosavci
07.09.2022.
Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 62 u k.o Radosavci
07.09.2022.
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35 i 36/2 u k.o Radosavci
07.09.2022.

Grad Slatina: Poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta Slatino, zaželi II!

Grad Slatina uskoro započinje s provedbom projekta Slatino, zaželi II, te ovim putem poziva sve zainteresirane starije osobe od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć, da Gradu Slatini odnosno voditeljici projekta Mariji Fumić dostave sljedeće:

  1. presliku važeće osobne iskaznice,
  2. popunjeni Obrazac 1 te
  3. ukoliko je nemoćna osoba ujedno osoba s invaliditetom potrebno je dostaviti nalaze, rješenja ili mišljenja relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osobe s invaliditetom.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u što kraćem roku osobno na adresu:

GRAD SLATINA – Marija Fumić

Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

Status nemoćne osobe utvrđuje Centar za socijalnu skrb Slatina, tj. isti se provjerava i odobrava od strane Centra za socijalnu skrb Slatina. Dakle, izjava kojom se osoba izjašnjava kao nemoćna nije prihvatljiva.

Krajnji korisnik koji će koristiti navedene usluge kroz projekt Slatino, zaželi II! ne može primati iste usluge i usluge osobne asistencije od drugih davatelja, tj. iz drugih javnih izvora. 

Podsjetimo, Grad Slatina potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Slatino, zaželi II! koji se financira iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (UP.02.1.1.16.0147) s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Partneri na projektu jesu Centar za socijalnu skrb Slatina i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.038.280,00 kn (137.803,44 €) što je ujedno i ukupni iznos bespovratnih sredstava. EU navedeni projekt sufinancira u iznosu od 85% dok preostalih 15% sufinancira RH. Razdoblje provedbe projekta je od 22.8.2022. do 22.4.2023. godine.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih/ranjivih žena čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života starijih i/ili nemoćnih osoba na području Grada Slatine.

Zaposlene žene će starijim i/ili nemoćnim osobama pružati:

  • pomoć u dostavi namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju te brizi o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…) te
  • podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Više informacija možete dobiti na 033/551-143, 091-6009-314 ili marija.fumic@slatina.hr.
(www.radioslatina.hr)

Poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike (obrazac 1)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Slatine.

Skip to content