Grad Slatina: Mjere za sprečavanje štete od divljači kroz Program zaštite divljači „GRAD SLATINA“

GRAS priprema prezentaciju: Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike i poljoprivrednike
27.03.2023.
Započela sanacija Parka 136. slatinske brigade
29.03.2023.
GRAS priprema prezentaciju: Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike i poljoprivrednike
27.03.2023.
Započela sanacija Parka 136. slatinske brigade
29.03.2023.

Grad Slatina: Mjere za sprečavanje štete od divljači kroz Program zaštite divljači „GRAD SLATINA“

Na temelju Programa zaštite divljači „GRAD SLATINA“, a u skladu s člankom 77. stavkom 2. Zakona o lovstvu i godišnjim planom za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, Grad Slatina u sklopu Lovne godine 2023./2024. obavještava korisnike zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači “GRAD SLATINA” da su dužni kod zaštite svojih površina od šteta na divljači, pravovremeno obavijestiti Grad Slatinu o početku šteta na površinama, kako bi Grad mogao postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, sukladno Zakonu o lovstvu.

Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta Grad Slatina nije dužan poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Gradu na uvid vlasnički ili posjedovni list. Isto tako je dužan na zahtjev Grada omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.

O nastalim štetama potrebno je obavijestiti komunalnog poljoprivrednog redara pri Upravnom odjelu za razvoj Grada Slatine Zorana Filkovića na broj 099 216 4349.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content