Grad Slatina dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju gradskog trga sa fontanom

U mađarskom gradu Komlovu gradonačelnik Roštaš potpisao partnerski sporazum
27.05.2016.
Održan Cvjetni korzo 2016
30.05.2016.

Grad Slatina dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju gradskog trga sa fontanom

Virovitičko-podravska županija,  Upravni odjel za prostorno uređenje,  graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdao  je Gradu Slatini Građevinsku dozvolu  za rekonstrukciju gradskog trga – javna pješačka površina sa fontanom i pozornicom.

Postupak javne nabave za “Rekonstrukciju Trga sv. Josipa i fontane – I. faza” se trenutno provodi, a ponude se  bez obzira na način dostave moraju dostaviti i zaprimiti  najkasnije do 30. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

U galeriji se nalaze 3D modeli I. i II. faze rekonstrukcije Trga i fontane.(www.slatina.hr)

no images were found

Skip to content