EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina

13/03/2019

Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina EV. BROJ: 37/19 “

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske […]
22/02/2019

Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina” EV. BROJ: 37/19″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske […]
14/02/2019

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina”

Grad Slatina je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave […]
12/02/2019

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave