OBAVIJESTI

Dječje Gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Slatine. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u Gradu Slatini.

Projekt se provodi u suradnji između Grada Slatine, Društva „Naša djeca“ Slatina, Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina i Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina.

Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine 

Rezultati izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Slatine