8. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 16. prosinca

Gradska razvojna agencija Slatine u suradnji s Gradom Slatinom prijavila projekt „Opremanje parka za vježbanje na otvorenom“
09.12.2022.
Na slatinskom području i dalje u porastu broj novorođenih beba: Grad Slatina ove godine isplatio jednokratne pomoći za opremu novorođenčadi u visini od 436.000 kuna
14.12.2022.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 16. prosinca

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 16. prosinca 2022. godine s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red: 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 25. studenog 2022. godine
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju 7. studenog do 16. prosinca 2022. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Slatine,
 5. Izbor članova Savjeta mladih Grada Slatine,
 6. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „SLATINA KOM“ d.o.o. za 2021. godinu,
 7. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „SLATINA PLUS“ d.o.o. za 2021. godinu,
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Zeko za pedagošku 2021./2022. godinu,
 9. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ za pedagošku 2021./2022. godinu,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva SLATINA PLUS d.o.o.,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2022. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2022. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2022. godinu,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2023. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 19. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023. – 2025. godina,
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 22. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2023. godini,
 24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2023. godini,
 25. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2023. godinu:
  a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  d) Program javnih potreba u športu,
  e) Program javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima,
 26. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu,
 27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu,
 28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,
 29. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content