24. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 21. prosinca

Dobivena lokacijska dozvola za uređenje Turističko-rekreacijskog kompleksa – TRK jezero Javorica
16.12.2020.
Prodaja građevinske parcele – k.č.br. 1506/29 u PZ Turbina 1 u Slatini
18.12.2020.
Dobivena lokacijska dozvola za uređenje Turističko-rekreacijskog kompleksa – TRK jezero Javorica
16.12.2020.
Prodaja građevinske parcele – k.č.br. 1506/29 u PZ Turbina 1 u Slatini
18.12.2020.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 21. prosinca

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 24. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine s početkom u 18  sati u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenoj ostavci na dužnost člana Gradskog vijeća Grada Slatine,
 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 30. rujna 2020. godine,
 1. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 10. srpnja do 21. prosinca 2020. godine,
 1. Aktualni sat,
 1. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Zeko za pedagošku 2019./2020. godinu,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Gradske razvojne agencije Slatina za 2019. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Slatine za razdoblje od 2015. do 2019. godine,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2021. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama Grada Slatine za 2021. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2020. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu,
 1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2019. godine u 2020. godini,
 1. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu,
 1. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. godina,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2021. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2021. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2021. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2021. godini,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2021. godinu:
  a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  d) Program javnih potreba u športu,
  e) Program javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,
 1. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content