17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 12. srpnja

Predstavnici Mjesnog odbora Kozice na sastanku u slatinskoj Gradskoj upravi
04.07.2024.
Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini”, ev.br. 56/24
05.07.2024.
Predstavnici Mjesnog odbora Kozice na sastanku u slatinskoj Gradskoj upravi
04.07.2024.
Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini”, ev.br. 56/24
05.07.2024.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 12. srpnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 12. srpnja 2024. godine s početkom u 16,30 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za rad sjednice predložen je dnevni red od 17 točaka.

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 5. travnja 2024. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2023. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2023. godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Slatine iz 2023. godine u 2024. godini,
 7. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 8. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2023. godini,
 9. Razmatranje prijedloga Izvješća o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2023. godini,
 10. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje financijskog instrumenta osiguranja plaćanja u korist Republike Hrvatske,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja ciglarske gline Sladojevci bez eksploatacije mineralnih sirovina,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone  “Turbina 1 “ u  Slatini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone  “Turbina 2 “ u  Slatini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja 1. rujna – Dana Grada i 727. obljetnice prvog pisanog spomena imena Slatine,
 17. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content