16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine u utorak, 15. prosinca

Održana predstava “Četiri žene: priče” u Pučkom otvorenom učilištu Slatina
07.12.2015.
U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u petak, 11. prosinca, palit će se leteći lampioni za Voćinske žrtve
10.12.2015.
Održana predstava “Četiri žene: priče” u Pučkom otvorenom učilištu Slatina
07.12.2015.
U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u petak, 11. prosinca, palit će se leteći lampioni za Voćinske žrtve
10.12.2015.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine u utorak, 15. prosinca

U utorak, 15. prosinca, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15,30 sati održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 13. listopada 2015. godine,

2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 13. listopada do 15. prosinca 2015. godine,

3. Aktualni sat,

4. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,

5. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Slatine za 2016. godinu,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Slatine i imenovanju predsjednika i članova Zapovjedništva,

7. Razmatranje i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2018. godine,

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2019. godine,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Statuta Gradske razvojne agencije Slatine,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,

14. Razmatranje prijedloga i donošenje III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja te ostalih objekata u vlasništvu Grada Slatine u 2015. godini,

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o III. izmjenama Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2015. godinu,

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu,

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2016. godini,

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2016. godini,

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2016. godinu:
a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b) Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene
c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
d) Program javnih potreba u športu,
e) Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu,

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu,

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za financiranje i ugovaranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine

26. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content