15. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 2. veljače

Grad Slatina organizirao edukativno-informativnu radionicu o energetskoj obnovi obiteljskih kuća
31.01.2024.
Prvi čovjek Grada Slatine Ilija Nikolić ispratio Glasnike istine na 11. memorijalni polumaraton „Maslenica“
31.01.2024.
Grad Slatina organizirao edukativno-informativnu radionicu o energetskoj obnovi obiteljskih kuća
31.01.2024.
Prvi čovjek Grada Slatine Ilija Nikolić ispratio Glasnike istine na 11. memorijalni polumaraton „Maslenica“
31.01.2024.

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 2. veljače

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 2. veljače 2024. godine s početkom u 16 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 22. prosinca 2023. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Slatine,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2075/1, 2075/2, 2076/1 i 2076/2 u k.o. Sladojevci,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni poslovnih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini koji su u vlasništvu Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni građevinskih parcela u Ul. Franje Kuhača u Slatini koje su u vlasništvu Grada Slatine,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni građevinske parcele na k.č.br. 4362/3 u k.o. Podravska Slatina,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika na području Općine Sopje,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika na području Općine Mikleuš,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana davanja koncesije za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2024. godinu,
 13. Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2024. godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2023. godinu,
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2024. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Zeko,
 18. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content