12. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za ponedjeljak, 12. lipnja

Grad Slatina: U srijedu, 14. lipnja isplata naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade
07.06.2023.
Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
13.06.2023.
Grad Slatina: U srijedu, 14. lipnja isplata naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade
07.06.2023.
Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
13.06.2023.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za ponedjeljak, 12. lipnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 12. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 18. svibnja 2023. godine
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2022. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Slatina,
 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Slatine iz 2022. godine u 2023. godini,
 7. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 8. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2022. godini,
 9. Razmatranje prijedloga Izvješća o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2022. godini,
 10. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom na području Grada Slatine od 2023. do 2026. godine,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o skloništu za životinje za područje Grada Slatine,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Slatine,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Slatine za potpisivanje Sporazuma,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isknjižavanju iz bilance Grada Slatine sumnjivih i spornih potraživanja,
 16. Razmatranje Analize Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slatine za 2021.godinu,
 17. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content