10. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 4. lipnja

U Donjim Meljanima održano natjecanje vatrogasaca Vatrogasne zajednice grada Slatine
28/05/2018
Prijedlog godišnjeg izvještaja Grada Slatine za 2017. godinu
30/05/2018

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 4. lipnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 4. lipnja 2018. godine s početkom u 16,30 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića 4.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 28. ožujka 2018. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Slatine,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Slatine,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju imena „PARK HRVATSKIH BRANITELJA“ u Gornjem Miholjcu,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2017. godinu,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Gradske razvojne agencije Slatine za 2017. godinu,,
 11. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2017. godinu,
 12. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2017. godinu,
 13. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2017. godinu,
 14. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2017. godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice grada Slatine za 2017. godinu,
 16. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2017. godinu,
 17. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Slatine za 2017. godinu,
 18. Razmatranje i donošenje Programa i plana za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Slatine za 2018. godinu,
 19. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
 20. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i druge opće akte,
 21. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, komunalno – stambene djelatnosti i zaštitu okoliša,
 22. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za razmatranje problematike ostvarivanja prava nacionalnih manjina,
 23. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Skip to content