logo


Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. 130/11. i 106/12.) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Temeljem članka 18.a Zakona, Grad Slatina kao voditelj zbirke osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Slatine:

Emina Desančić, stručni suradnik za organizaciju administrativnih poslova gradonačelnika
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
tel: 033 551 357
fax: 033 551 143
e-mail: emina.desancic@slatina.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka nalazi se na sljedećoj poveznici (PDF format):